HomeIeder jaar stelt het bestuur een jaarprogramma samen.Klik op de afbeelding hier boven en u word doorgelinkt naar het jaarprogramma


Andere belangrijke tentoonstellingen waar de verenigingsleden aan mee doen zijn:

Regionale tentoonstelling Regge- en Vechtstreek
Provinciale tentoonstelling
VOGEL 2023 Bondskampioenschappen van de NBvV in Hardenberg.
Een aantal leden zijn ook vertegenwoordigd op diverse vogelshows van de speciaalclubs.
Alle informatie over tentoonstellingen treft u jaarlijks aan in de bijlage TT Agenda van het maandblad Onze Vogels, zoals dat in de zomer van ieder jaar verschijnt.