Home
De VerenigingIeder jaar stelt het bestuur een jaarprogramma samen.

Jaarprogramma leden 2020:

Vrijdag 17 Januari 2020
Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het sumpelhuus prijsuitreiking+ sjoelen .

Maandag 2 Maart
Lezing Ron Goosselink De Snavel.

Dinsdag 20 April
Jaarvergadering + ????????

Mei datum volgt nog.
BBQ bij Fokko Rademaker

Maandag 20 September
Jongevogelavond

Maandag 16 November
Ledenbijeenkomst, inschrijving vogels voor de onderlinge

ma 30 November t/m za 5 December
Regionale Tentoonstelling in de Schakel.

Vrijdag 15 Januari 2021
Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met prijsuitreiking, bingo en andere omlijsting, aanvang 20.00 uur.

Let wel: onvoorziene wijzigingen voorbehouden

De jaarlijkse onderlinge tentoonstelling:
als u op deze
borderkanarie klikt, gaat u naar onze tentoonstellingspagina.
Hier vindt u alle informatie.


Andere belangrijke tentoonstellingen waar de verenigingsleden aan mee doen zijn:
Nationale tentoonstelling te Barger Compascuum
Regionale tentoonstelling Regge- en Vechtstreek
Provinciale tentoonstelling
VOGEL 2017 Bondskampioenschappen van de NBvV in Apeldoorn.
Een aantal leden zijn ook vertegenwoordigd op diverse vogelshows van de speciaalclubs.
Alle informatie over tentoonstellingen treft u jaarlijks aan in de bijlage TT Agenda van het maandblad Onze Vogels, zoals dat in de zomer van ieder jaar verschijnt.