Home

Lid worden

Iedereen kan vogelliefhebber zijn en lid worden van de vereniging, zowel jeugdigen als volwassenen. Door de tijd heen en nu nog, kent de actieve vereniging een behoorlijk aantal (zo'n 65) leden. Ze behoort daarmee tot middel grote vogelverenigingen in ons land.


Hartelijk welkom voor nieuwe leden in 2023!

Rene Wiersma HardenbergHet bedrijven van vogelsport is een mooie thuishobby. De een zal er dieper op in gaan als de ander. Daar is ieder lid vrij in. De een maakt er sport van om zijn vogels in al hun pracht, praal en gezang zover te krijgen dat ze op tentoonstellingen ereprijzen winnen. Een ander geniet van een mooi ingerichte verzamelvoli?re in huis of tuin, al of niet met gemengde soorten vogels en alleen met bepaalde soorten. Weer anderen zijn lid omdat ze alleen een kanarie, zebravink of grasparkiet e.d. in een huiskamerkooi hebben. En dan zijn er ook altijd mensen die vogels leuk vinden en graag willen sympathiseren met de plaatselijke vereniging. En, laten we eerlijk zijn, onze penningmeester ziet ook graag zijn middelen binnen komen om samen met bestuur en leden de club, gezond en wel, goed draaiende te houden. Voor al deze mensen is plaats als lid bij onze vereniging. Waarom niet?

De vereniging organiseert contactavonden, niet alleen om gezellig bij elkaar te zijn, maar vooral ook om van elkaar te leren. Om vogelkennis aan elkaar over te brengen. Over voeding en over ziekten als dat nodig is. Over bijvoorbeeld formaat, conditie, kleur, tekening en zang. Over hoe je je vogels zo goed mogelijk op de tentoonstelling brengt etc. etc.. De vereniging bindt de mensen onderling ook door middel van het verenigingsblad De Notenkraker waarin ook de uitnodiging voor de contactavonden staat.

De NBvV stuurt de leden van de vereniging iedere maand het full colour vogelmagazine Onze Vogels, vol wetenswaardigheden en prachtige foto's. Wellicht komt uw voli?re ook eens in het blad te staan. Aarzel niet om eens contact te nemen met een van de bestuursleden of geef u direct op bij de secretaris van onze vereniging Herman Brokelman, tel. 0523-260842 of per e-mail:

Graag met de volgende gegevens:
Naam en voorletters

Roepnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Uw geboortedatum

Welke vogelsoort(en) u houdt


Voor we u inschrijven als lid krijgt u een welkomsbrief en een machtingsbrief voor de penningmeester zodra deze bij de penningmeester binnen is schrijven we u in bij de N.B.v.V.mocht dit midden in het seizoen zijn maakt u het eerste jaar eenmalig de contributie over op NL58RABO0166870439 t.n.v.Vogelvrienden Hardenberg e.o. de hoogte van dit bedrag kunt u vinden in de welkomstbrief.
En nu bent u er nieuwsgierig naar hoe hoog of laag de contributie is?
Contributie: €38,- per jaar
Leden voor 2012 al lid 65 Jaar €33,- per jaar
Jeugdleden €19,50 per jaar
U mag, ...nee..., u dient te weten dat de vereniging hiervan jaarlijks €17,50 afdraagt aan de koepelorganisatie NBvV. De NBvV, die er onder andere voor zorgt:
 • dat de verenigingen voldoende ondersteuning krijgen

 • dat het blad Onze Vogels ieder maand weer door de brievenbus komt

 • dat u vogelringen kunt bestellen

 • dat alle soorten tentoonstellingen worden aangestuurd waaronder de provinciale en landelijke bondskampioenschappen

 • dat alles beschikbaar is wat daar voor nodig is (o.a. de organisatie van keurmeesters)

 • dat er bondsprijzen gewonnen kunnen worden.


 • Als u dat alles bij elkaar neemt, dan is de netto bijdrage van de leden aan de vereniging toch netjes!
  O ja, niet te vergeten, ... het eerste bakje koffie op de clubavonden is in princie voor rekening van de Vogelvrienden Hardenberg e.o.

  Dus: ..... lid worden is zo gek nog niet! .... Of wel?