Home


Vanaf het begin, een stukje historie


Boven: Altena, Breukelman, Hazelhoff, Hultink.
Onder: Luisman, Nijhuis, Tolman, Veltink.
Bovenstaande Foto is bij elkaar gezocht door toenmalig voorzitter Gert Kremer, hij heeft destijds heel wat speurwerk verricht om deze foto en informatie bij elkaar te zoeken ter ere van het 50 jaar bestaan van Vogelvrienden Hardenberg e.o.

Het bezielend initiatief om een vogelvereniging in Hardenberg op te richten vond plaats op 31 januari 1962. Plaats van bespreking toen was hotel Brouwer, nu eethuis de Vier Seizoenen, in de Voorstraat in Hardenberg.
Aanwezig waren toen: R.G. Hazelhoff, A.Breukelman, A.B.G. Altena, H. Luisman,W.A. Tolman, een jongeman Hultink, allen uit Hardenberg en uit Lutten: B. Nijhuis en G. Veltink.

De oprichting.
Deze volgde per 1 maart: het bestuur bestond uit Hazelhoff voorzitter, Nijhuis secretaris, Luisman penningmeester, H. Mensink ringencommissaris en J. Hamberg algemeen adjunct. Per dezelfde datum sloot de club zich aan bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De eerste tentoonstelling.
Op 22 en 23 november 1963 werd in eerder genoemde lokaliteit de eerste vogelshow gehouden. Er werden 86 vogels ingezonden, waarvan 35 exemplaren eigen kweek. Keurmeesters waren H. Prins uit Harlingen en R. Delstra uit Groningen.

Feiten, wetenswaardigheden en anekdotes uit de geschiedenis van de vereniging.

In '64 vond de tentoonstelling plaats in het Gereformeerd jeugdgebouw, in '65 in zaal Potgiesser, van '67 tot '74 in zaal Nijhoving boven de Hema en in '75 in Hotel Hendriks (nu Den Herdebergher). Vanaf '76 werden alle tentoonstellingen als ook de contactbijeenkomsten gehouden in zalencentrum De Schakel. Beheerder Ruud Ubels heeft deze periode nagenoeg geheel meegemaakt en kent de vereniging dan ook op zijn duimpje en is geheel vertrouwd met alles wat Vogelvrienden Hardenberg e.o. daar organiseert. Een grote steun voor de club dus!


In '64 werd Wiebe Tolman voorzitter, die heel lange tijd de vereniging geleid heeft. Uit de catalogus van '65 pikten we een van die leuke sloganadvertenties, namelijk van een juwelier:

"Net twee parkieten......en voor ringen gaan ze naar A. Barnard".


Het bestuur van “Vogelvrienden” in 1988: Achterste rij staand van links naar rechts: Henk Nijeboer (2e voorzitter), Hendrikus Edelijn (ringencommissaris), Wiebe Tolman (voorzitter), Egbert Pullen(†) (secretaris) en Willem Boeve(†); voorste rij geknield: Henk Kleinlugtenbeld (penningmeester) en Derkjan Altena (bestuurslid).

In '66 telde de vereniging al 102 leden, in '69 110 en 20 jeugdleden!
In '70 bedroeg de contributie 1,50 gulden per maand.
Clubblad de Notenkraker verscheen voor het eerst ook in 1970: via dat orgaan konden de leden toen "noten gaan kraken".
In '72 werd tijdens de tentoonstelling een extra prijs toegekend: de winnaar mocht zich 5 keer gratis laten knippen bij kapper Zwart.
In '76 had de club een wereldkampioen, namelijk Wiebe Tolman in Valencia met een Japanse meeuw.
Naast vorengenoemde waren toen leden/bestuurders van het eerste uur: H.F.P. Postma, G. Toenhake, E. Pullen, H. Kleinlugtenbeld en H. van Haaff.
Van Haaff, Kleinlugtenbeld (nog steeds) en Tolman waren ook keurmeester.
In '82 bestond de club 20 jaar en men vierde dat met een regionale vogelshow van de Regge- en Vechtstreek.
In '84 was er een record aantal inzendingen voor de onderlinge tentoonstelling, namelijk bijna 400.
In '89 droeg Tolman na 25 jaar het voorzitterschap over aan H. Nijeboer.
In '91 hield men weer een regionale vogelshow met zo'n 973 vogels! Ook financieel was het een succes, men hield er bijna 3.000 gulden aan over.
Met uitzondering van 2 jaar (R. Nuijten), bleef H. Nijeboer voorzitter t/m '99. G.J.A. Kremer nam de voorzittershamer over. Andere bestuursleden in de loop van de tijd waren/zijn: H.J. Edelijn, D.J. Altena, J.W. Boeve, H. Oldehinkel, G. Hoekstra, H.J. Schepers en J. Ploeg.
Vervolgens nam Johan Nijeboer als opvolger van Gert Kremer de plaats in van voorzitter. Op zijn beurt nam Harry Kruiper de voorzitttershamer in 2009 van Johan Nijeboer over.
En sinds 2010 heeft Gert Kremer als voorzitter weer de leiding bij de vereniging en trad Henk Kleinlugtenbeld toe tot het bestuurals bestuurslid 2.
En in augustus 2014 trad Voorzitter Gert Kremer af zijn functie als voorzitter werd overgenomen door Arnold Tempelman die zijn functie als secretaris neerlegd deze functie word overgenomen door Herman Brokelman Henk Schepers trad af als 2e secretaris deze functie komt te vervallen.
In April 2017 trad voorzitter A.Tempelman af als voorzitter en neemt H.Nijeboer deze functie op zich.

In April 2019 nam Arnold Tempelman de functie van voorzitter weer over van Henk Nijeboer en trad Henk Schepers toe als bestuurslid 1