Home


Waarom is het belangrijk lid te zijn en je vogels te ringen


Het is belangrijk om lid te zijn van een afdeling bij één van de in Nederland bestaande Vogelbonden.
Mede door het georganiseerd zijn, samen maakt immers sterk, kunnen bepaalde items beter onderbouwd en voor elkaar gekregen worden. Neem de europese cultuurvogels vogels die in de begin jaren veel werden gevangen in het wild en nu succes vol worden gekweekt in allerlei soorten en zelfs mutaties.
Om de vogelsport zuiver te houden is het belangrijk dat we de vogels ringenen zo alles registreren.
Zo kunnen we er ook controle op houden als vogel bond maar ook samenwerken met overheids instanties ministerie LNV en de AID. Het is belangrijk dit niet invidueel te doen als vogelliefhebber want we hebben ook nog te maken met de europese wetgeving en regels die ook voor de vogelliefhebberij van toepassing zijn.
Daarom moeten we meedenken als Nederlandse Bond van Vogel Liefhebbers (NBvV) samen staan we sterker en worden we als organisatie ook serieus genomen.
We moeten er boven op zitten en mee denken bij alle nieuwe regels en wetgeving. Als lid van een afdeling wordt U een uniek kweeknummer toegekend, die op uw naam staat, door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
als lid van een afdeling kun je bij deze bond ringen bestellen.
De taak van de Ringencommisaris is komen te vervallen u kunt nu rechtstreeks ringen rechtstreeks bij de NBvV bestellen via de volgende link https://ringennbvv.nl/
De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door ons aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode).
Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs.
Tevens vragen wij u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status van uw bestelling.


Kleur van de ringen.

Deze volgen de internationaal vastgestelde COM-standaard en zijn voor de komende jaren:
2022 – bruin
2023 – blauw
2024 – rood
2025 – zwart


Algemene info over Vogelringen

TIP. Voor alle overige informatie, zoals 'welke maat ring voor welke vogel?' en de regels voor in- en uitheemse beschermde vogels verwijzen wij u naar de website van de NBvV.vogelindex als je de benaming van je vogel weet hier in typen dan krijg je een klassenummer hier op klikken en dan krijg je een indicatie welke ringmaat ook staan de ringmaten in het vraagprogramma 2020-2024
Voor de nog niet ervaren kwekers: als u voor de eerste keer uw vogeltje(s) wilt gaan ringen, ga dan eerst eens in de leer bij een collega-kweker. Tijdens een clubbijeenkomst kunt u die contacten leggen en/of bel een van de bestuursleden.

Als advies willen we u graag nog het volgende meegeven:

*Bestel al uw ringen in één keer – dat scheelt u kosten!

Let goed op dat u de juiste ringen bestelt: na ontvangst van uw order kan deze niet meer gewijzigd worden!

Voorkom spoedbestellingen – de prijs van een paar extra ringetjes weegt echt niet op tegen de hoge spoedkosten en alle gestress.

Controleer uw ringen direct bij ontvangst en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!WIDTH="350"