Home


Het digitaal bestellen van vogelringen door de ringencomissaris.
Sinds enige tijd dient de ringencommissaris de vogelringen digitaal bij het bondsbureau van de NBvV te bestellen, zowel de normale ringen als de ringen voor beschermde vogels. Dat houdt in dat hij de aan te leveren bestelling van de kweker alleen op de daarvoor bestemde formulieren kan ontvangen en verwerken. Dit geldt ook voor de bestelling van de gewone, normale ringen.
U kunt ringen bestellen bij de ringencommissaris in een aantal bestelrondes, let op dat u uw ringen op tijd besteld.


Hieronder kunt u als lid van onze vereniging de twee soorten formulieren downloaden.

Downloaden klik op de links hieronder:.
Bestelformulier voor gewone ringen 2022(pdf)
Bestelformulier voor gewone ringen 2022(xls)
Ringen indicatie lijst
Deze formulieren zijn voor opgave aan de ringencommissaris van onze vereniging. U kunt de bovenste pdf. uitprinten en dan met pen invullen de 2e xls. kunt u op je pc invullen en dan opslaan en versturen via mail naar onze ringencommissaris de gegevens staan op het formulier vermeld, men moet wel gelijktijdig het bedrag overmaken anders word de bestelling niet in behandeling genomen.
Bestelformulier voor beschermdevogels (pdf)
Bestelformulier voor beschermdevogels (xls)
Dit formulier is dus voor opgave van ringen voor beschermde vogels. Ook dit formulier kunt u dus downloaden en dan op uw PC invullen, daarna afdrukken om vervolgens ondertekend en wel naar uw ringencommissaris te sturen of te brengen. Let op!!: op dit formulier moet ook het BSN nummer (voorheen sofinummer) vermeld worden.
Denk aan de gelijktijdige (vooruit-)betaling van de ringen aan de ringencommissaris bij het inleveren van de bestelling.
Het is van belang dat u de correcte informatie verstrekt aan de ringencommissaris. Immers, dit formulier wordt doorgezonden naar de NBvV, die het op haar beurt weer dient af te geven aan het ministerie LNV, c.q. de AID.

Aan de hand van deze formulieren kan de kweker voortdurend ringen bestellen, doch beperk het ook weer zoveel mogelijk tot bijv. een keer per jaar i.v.m. administratiekosten. U hoeft nu niet te wachten tot de uiterste opgavedatum voor een bestelronde in zicht komt.
Wel is het zo, dat de uiterste besteldatum voor een bestelronde en de daarop volgende uitleveringstermijn, niet wijzigt! Het gaat alleen om het correct aanleveren van de bestelling.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij ringencommissaris Henk Oldehinkel, tel. 0523-264959.Algemene info over Vogelringen

Voor een goede en unieke identiteit van de gekweekte en eventueel aangekochte vogels worden de jonkies een aantal dagen nadat ze uit het ei gekropen zijn, voorzien van een passende vogelring. Hierop staat het jaartal, de kwekerscode (het kweeknummer) van de liefhebber, een volgnummer en de aanduiding NB.Het bestellen van vogelringen.

Ieder lid van de vereniging heeft of krijgt van de NBvV een uniek kweeknummer toegewezen, bestaande uit een combinatie van maximaal 4 letters en/of cijfers.
Het kweeknummer wordt door de bond eenmalig toegewezen als de liefhebber lid wordt. Aan de hand van het kweeknummer en uw adresgegevens kan de kweker 4 keer per jaar zijn ringen bestellen via de ringencommissaris van elke vereniging. Bij onze vereniging is dat dus Henk Oldehinkel, tel. 0523-264959.
Let wel! Afhankelijk van de periode van bestel, is er soms een behoorlijke levertijd van toepassing. Hou daar goed rekening mee. De ringen voor het nieuwe kweekjaar, de eerste bestelronde, worden al per 1 oktober uitgeleverd. De bestelling hier voor dient uiterlijk voor 5 Mei van ieder jaar bij hem binnen te zijn.

Lever dus de formulieren dus altijd tijdig inbij de ringencommissaris onder gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag.

Voor alle overige informatie, zoals 'welke maat ring voor welke vogel?' en de regels voor in- en uitheemse beschermde vogels verwijzen wij u naar de website van de NBvV.vogelindex als je de benaming van je vogel weet hier in typen dan krijg je een klassenummer hier op klikken en dan krijg je een indicatie welke ringmaat ook staan de ringmaten in het vraagprogramma 2020-2024

TIP. Voor de nog niet ervaren kwekers: als u voor de eerste keer uw vogeltje(s) wilt gaan ringen, ga dan eerst eens in de leer bij een collega-kweker. Tijdens een clubbijeenkomst kunt u die contacten leggen en/of bel een van de bestuursleden.


Nog een TIP. Nieuwe leden krijgen 2,50 korting voor hen worden geen behandelingskosten gerekend en hun bestelling word met spoed in behandeling genomen mits men wel binnen 3 maand hun ringen besteld.WIDTH="350"